Medische sector

Meer privacy en minder inkijk voor artsen, personeel,bewoners en bezoekers met zandstraalfolies voor kamers, sanitair, onthaal, behandelruimtes, onderzoekskamers van ziekenhuizen, zorg instellingen, Sociaal huizen, bejaardenhuizen, rustoorden, RVT (Rust- en Verzorgingstehuis), OCMW’s, psychiatrische ziekenhuizen.